H Faktörü: 28

Anasayfa | Özgeçmiş | Çarpıcı faaliyetler | Akademik çalışmalar | YÖK Dosyası | Çalışma Grubu | Ders Notları | Articles (Makaleler)

1- YAYINLAR
     a) MAKALELER

             1. Science Citation Index' ce Taranan Dergilerdeki Makaleleri

             2. SCI Kapsamına Girmeyen Yabancı Dergilerdeki Yayınlanan Makaleleri

             3. Ulusal Dergilerdeki (Türkçe) Makaleleri

             4. Uluslararası Dergilerde Abstractları Yayınlanan Çalışmaları

      b)BİLDİRİLER

            1. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

             2. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

2- PROJELER

3- YÖNETTİĞİ TEZLER

       a) Doktora Tezleri

       b) Yüksek lisans Tezleri

4-BİLİMSEL VE MESLEKİ BİLİRKİŞİLİK GÖREVLERİ

<<<