Anasayfa | Özgeçmiş | Çarpıcı faaliyetler | Akademik çalışmalar | Stratejik Dosyalar | Çalışma Grubu

YÜRÜTTÜĞÜ ARAŞTIRMA PROJELERİ


1. Yürütücü: Doğu Anadolu Fay Zonu yakın çevresindeki sıcak ve mineralli sularda, iz element ve izotop değişimlerinin
    periyodik olarak izlenmesi ve olası depremlerle olan ilişkisinin araştırılması, Proje No: TUBİTAK-106Y051

2. Yürütücü: “Arsenik Türlemesi ve Gıda Örneklerine Uygulanması” Proje No: TÜBİTAK 106T084

3. Araştırmacı : Maden (Elazığ) bakır yatağı çevresindeki toprak, bitki ve su örneklerindeki değişik  metal düzeylerinin
    belirlenmesi,  Proje No: TUBİTAK-105Y051, 2007 de bitti.

4. Yürütücü: Tüketime Sunulan Taze Ve Konserve Edilmiş Balıklarda Bulunabilecek Toksik Eser Elementlerin Araştırılması, Proje No: TÜBİTAK 110T491.

5. Yürütücü: Elazığ Bölgesinde Kanser Vakalarında Görülen Artışta Gıda Örneklerindeki Organik Kanserojenlerin
      Etkisinin Araştırılması, Proje No: FÜBAP-1231 nolu altyapı projesi. 2008 de bitti.

6. Biyolojik Örneklerdeki Cd, Pb, Co ve Ni gibi Eser Elementlerin Önderiştirmeden sonra AAS ile Tayini, Münferit proje,
    F. Ü. Araştırma Fonu, FÜNAF 82 nolu proje, 1996 da bitti.

7. Ferrokrom Fabrikası Civarındaki Çevre örneklerinin Cr(VI) ve Cr(III) miktarlarının Tayini, Ahmet    Gülengül Yüksek
    Lisans
Çalışması, FÜNAF 167 nolu proje, 1996 da bitti.

8. Elazığ ve Yöresindeki Su, toprak ve Sebze örneklerindeki Cd, Pb, Ni ve Al Miktarlarının Tayini, TÜBİTAK Araştırma
    altyapısını Destekleme Progra
mı, TBAG-AY/108 nolu proje, 1998 de bitti.

9. Al kaplardan yemeklere ve Diğer yiyeceklere geçen Al miktarlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi, Mehmet Güneş
    Yüksek Lisans
Çalışması, FÜNAF 451, 2001 de bitti.

10. Toprak, su gibi çevre örneklerinde arsenik tayini ve spesiasyonu (türlemesi), İsmail Akdeniz, Doktora Tezi, Proje No: FÜBAP 540, 2002 de bitti.

11. Kanserli insan dokularındaki eser metal düzeylerinin tayini, Demet Atıcı, yüksek lisans çalışması, 2003 te bitti.

12. Eser düzeydeki berilyumun önderiştirilerek AAS ile tayini, Halim Avcı, Doktora Tezi, Proje No: FÜBAP 606, 2003 te bitti.

13. Kontrol ve çeşitli hastaların saçlarında Ca, Zn, Mg, Fe, Cu ve Mn gibi bazı eser elementlerin tayini ve değerlendirilmesi,
      Suna Gökalp, Yüksek lisans tezi, 2004 te bitti.

14. Biyolojik ve Çevre örneklerinde Mo Tayini, Ergül Yığmatepe, Yüksek lisans, Proje No: FÜBAP 758, 2003 te bitti.

15. Sıvı gıda örneklerinde Fe(II) ve Fe(III) spesiasyonu (Türlemesi), Gökçe Kaya Yüksek lisans tezi 2004 te bitti.

16. Tıbbi bitkilerin ekstraksiyonu, Cemile Bal, Yük. Lis. Tezi, 2005 te bitti.

17. Ultra eser düzeydeki metallerin XAD adsorbanları ile önderiştirilmesi ve tayini, Muharrem İnce, Yük. Lis. Tezi, 2005 te
      bitti.

18. Mutfak Gereçlerinden kaynaklanan toksik metallerin gıdalardaki tayini, Esra Büyükaslan, Yük. Lis. Tezi, Proje No: FÜBAP 1363, 2007 de bitti.

19. Şehir İçi Toz ve Hava Örneklerinde Toksik Metal Miktarlarının Tayini, Ensar Erel, Yük. Lis. Tezi, Proje No: FÜBAP 1204, 2007 de bitti.

20. AAS’de Bazı Metallerin Duyarlığının Arttırılmasında STAT’ın Kullanılması Ve Biyomonitör Bitkilerin Belirlenmesinde
      Uygulanması, Gökçe KAYA, Doktora tezi, Proje No: FÜBAP 1397, 2007 de bitti.

21. Türleme İle Toprakta Metal Kirlenmesinin Boyutunun Belirlenmesi, Olcay Kaplan, Doktora tezi, Proje No: FÜBAP
     1415, 2008 de bitti.

22. Yüksek Sıcaklıkta Hazırlanmış Gıdalarda Organik Kanserojen Maddelerin HPLC-MS ile Tayini, Muharrem İnce,
      Doktora tezi
, Proje No: FÜBAP 1533, 2008 de bitti.

23. 2000-2001 öğrenim döneminde iki lisans öğrencisinin, 2001-2002 döneminde 1 lisans öğrencisinin 2002-2003
     döneminde 1 lisans öğrencisinin ve 2004-2005 döneminde 1 lisans öğrencisinin TÜBİTAK projesine danışmanlık.

24. Toksik Eser Metallerin Polimerik Reçineler Kullanılarak Zenginleştirilmesi ve AAS ile Tayini, İrfan TİMUR, Yük. Lis.
      Tezi, Proje No: FÜBAP 1633, 2009 da bitti.

25. Cemile Özcan, Semizotu, Isırgan Otu, Menengiç ve Kuşburnu gibi Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Flavonollerin HPLC-
      MS ile Tayini, Doktora tezi, Proje No: FÜBAP 1720, 2009 da bitti.

26. Emine Cengiz . Kayısı (Prunus armeniaca) ve Kayısı Çekirdeğinde Kuersetinin HPLC-MS ile Tayini, Yük. Lis.
      Tezi, Proje No: FÜBAP 2034, 2012 de bitti.

27. Tülin Bal. Renkli Şekerlemelerde Eser Metallerin Atom Tutucu Yarıklı Tüp-Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi ile
      Tayini, Yük. Lis.Tezi, Proje No: FÜBAP 2033, 2011 de bitti.

28. Çiğdem Er. Ultraeser Düzeydeki Ağır Metallerin Katı Faz Ekstraksiyonuyla Polimerik Reçine Üzerinde Önderiştirilmesi
      ve Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresiyle Tayini, Yük. Lis. Tezi, Proje No: FÜBAP 1996, 2012 de bitti.

29. Yürütücü: Arsenik Türlemesi ve Gıda Örneklerine Uygulanması, Proje No: FÜBAP 1691 Nolu Altyapı Projesi, 2011 bitti.

30. Nagihan M. Karaaslan, Kiraz (Prunus Avium), Çilek (Fragaria vesca) ve Kızılcık (Cornus Mas L.) Meyvelerindeki Antosiyanin Bileşiklerinin HPLC-ESI-MS ile Tayini ve Karakterizasyonu, Doktora tezi, Proje No: FÜBAP FF.11.02, 2012 de bitti.

31. Şükran Akkuş, Sanayi Bölgelerinde Yetişen Bazı Hiperakümülatör Bitkilerin Metal İçerikleri İle Histidin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Doktora tezi, Proje No: FÜBAP FF.11.19, 2012 de bitti.

32. Gül Nilay Koral, Patlıcan Bitkisinin Yaprak Ve Meyvesinde Cd Ve Pb Dağılımının Tayini Ve Histidin İle İlişkisi, Yüksek lisans tezi, FF.13.23, 2015 te bitti.

33. Fethi A. Karaduman, Toksik Eser Elementlerin Önderiştirilerek Tayininde Polimerik Reçinelerin Kullanılması, Yüksek lisans tezi, FF.16.02, 2017 de bitti.


.


<<<