Anasayfa | Özgeçmiş | Çarpıcı faaliyetler | Akademik çalışmalar | Stratejik Dosyalar | Çalışma Grubu

Doktora Tezleri

1. İsmail AKDENİZ,-Toprak, su gibi çevre örneklerinde arsenik tayini ve spesiasyonu (türlemesi), 2002 de bitti.

2. Halim AVCI- Eser düzeydeki Be un önderiştirilerek alevli AAS ile tayini, 2003 te bitti.

3. Gökçe KAYA, AAS’de Bazı Metallerin Duyarlığının Arttırılmasında STAT’ın Kullanılması ve Biyomonitör Bitkilerin
    Belirlenmesinde Uygulanması, 2007 de bitti.

4. Olcay Kaplan, Türleme ile Toprakta Metal Kirlenmesinin Boyutunun Belirlenmesi, 2008 de bitti.

5. Muharrem İnce, Yüksek Sıcaklıkta Hazırlanmış Gıdalarda Organik Kanserojen Maddelerin HPLC-MS ile Tayini, 2008
    de bitti.

6. Cemile Özcan, Semizotu, Isırgan Otu, Menengiç ve Kuşburnu gibi Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Flavonollerin
    HPLC-MS ile Tayini, 2009 da bitti.


7. Nagihan M. Karaaslan, Kiraz (Prunus Avium), Çilek (Fragaria vesca) ve Kızılcık (Cornus Mas L.) Meyvelerindeki Antosiyanin Bileşiklerinin HPLC-ESI-MS ile Tayini ve Karakterizasyonu, 2012 de bitti.

8. Şükran Akuş, Sanayi Bölgelerinde Yetişen Bazı Hiperakümülatör Bitkilerin Metal İçerikleri ile Histidin Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2012 de bitti.

9. Tülin BİÇİM, Uranyumun İyon Baskılı Polimerler Kullanılarak Önderiştirilmesi Ve Tayini, 2016 da bitti.

10. Maruf Hurşit Demirel

11. Ayşe Şap<<<