Anasayfa | Özgeçmiş | Çarpıcı faaliyetler | Akademik çalışmalar | Stratejik Dosyalar | Çalışma GrubuUlusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
 1. Ayşe Şap, Mehmet Yaman, Bitki yapraklarındaki Cu’ ın tayini için önderiştirme sonrası ve direk ölçümle elde edilen sonuçların karşılaştırılması, ESAN2016, Sakarya.
 2. YAMAN M. Katı örneklerde metal tayinlerinde önderiştirme işlemlerinin değerlendirilmesi, 8. Ulusal Analitik Kimya kongresi, Isparta, 2016.
 3. DEMİREL M.H., YAMAN M., Kırmızı Biberde (Capsicum annuum L.) Kuersetinin HPLC-MS ile Tayini, 8. Ulusal Analitik Kimya kongresi, Isparta, 2016.
 4. ŞAP A., YAMAN M. Kırmızı Biberde (Capsicum annuum L.) Histidinin HPLC-MS ile Tayini, 8. Ulusal Analitik Kimya kongresi, Isparta, 2016.
 5. Tayfun Polat, Maruf H. Dmirel, Fethi A. Karaduman, Mehmet Yaman, Modifiye Edilmiş Biyokütle ile Eser Düzeydeki Ni’ nin Önderiştirilerek AAS ile Tayini, XIV. ULUSAL SPEKTROSKOPİ KONGRESİ, 29-31 Mayıs 2015, Elazığ Fırat Üniversitesi.
 6. Şükran AKKUŞ ÖZEN, Mehmet YAMAN, SANAYİ BÖLGELERİNDEKİ BİTKİLERİN Cd ve HİSTİDİN KONSANTRASYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ, XIV. ULUSAL SPEKTROSKOPİ KONGRESİ, 29-31 Mayıs 2015, Elazığ Fırat Üniversitesi.
 7. Ayşe ŞAP, Tülin BİÇİM, Nilay G. KOREL, Mehmet YAMAN, X-ışınlarının Yaşamımızdaki yeri ve Risk Değerlendirilmesi, XIV. ULUSAL SPEKTROSKOPİ KONGRESİ, 29-31 Mayıs 2015, Elazığ Fırat Üniversitesi.
 8. Mehmet Yaman, Atomik spektrometrik metodlarda sonuçların güvenilirliğini etkileyen faktörler: Örnek hazırlanmasından ölçüm basamağına, Ulusal Kimya Kongresi, 2015, Çanakale 18 Mart Üniversitesi.
 9. Mehmet Yaman, Hiperakümülatör bitkilerin önemi ve metal tutmalarını etkileyen kimyasal faktörler, 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi,  1- 5 Eylül 2014, Kahramanmaraş.
 10. Nilay Koral, Mehmet Yaman, Patlıcanın Dal, Yaprak ve Sebzesinde Cu ve Zn Elementlerinin Dağılımı, III. Eser Analiz Çalıştayı, 15-18 Mayıs 2014, Tokat.
 11. Maruf H. Demirel, Ayşe Şap, Mehmet Yaman, Baklagillerdeki Toksik Eser Metallerin AAS  İle Tayini İçin Çözme  Metodlarının Karşılaştırılması, 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi,  1- 5 Eylül 2014, Kahramanmaraş.
 12. Tülin Biçim,  B. Filiz Şenkal, Mehmet Yaman, Etilpiperaz Bağlanmış Pgma Reçine İle Derin Kuyu Sularında Toksik Eser Metallerin Önderiştirilmesi Ve AAS İle Tayini, 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi,  1- 5 Eylül 2014, Kahramanmaraş.
 13. Cemile Özcan, Mehmet Yaman, Biyomonitör Bitki Analizlerinden Çevre Kirliliğinin Değerlendirilmesi: Kırklareli-Elazığ Karşılaştırılması, 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi,  1- 5 Eylül 2014, Kahramanmaraş.
14- Emine Cengiz, Tülin Bal, Mehmet Yaman, Kayısı Meyvesindeki Kuersetinin HPLC-MS ile Tayini, Kromatografi 2013 kongresi, 19-22 Haziran 2013, Bursa.
2- Nagihan M. Karaaslan, Mehmet Yaman, Siyah Üzüm (Vitis L.) Ekstraklarında Delfinidin-3-o-glikozit, Siyanidin-3-oglikozit, Pelargonidin-3-o-glikozit ve Malvidin-3-o-glikozitin HPLC-MS ile Belirlenmesi.Kromatografi 2013 kongresi, 19-22 Haziran 2013, Bursa.
3- Şükran Akkuş Özen, Mehmet Yaman, Hiperakümülatör Bitkilerin Cd ve Histidin Konsantrasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kromatografi 2013 kongresi, 19-22 Haziran 2013, Bursa.
4-Günay Önal, Kadir Serdar Çelik, Mehmet Yaman, Karbon Nanotüp Kullanılarak Suda Fenol Türevlerinin Uzaklaştırılması.Kromatografi 2013 kongresi, 19-22 Haziran 2013, Bursa.
5- Cemile Özcan, Mehmet Yaman, Kuşburnu Meyvesinde Bulunan Kuersetin Bileşiğinin Farklı Çözücülerle Ekstraksiyonu ve HPLC-MS ile Tayini. Kromatografi 2013 kongresi, 19-22 Haziran 2013, Bursa.
6- Tülin BAL, Mehmet YAMAN, Analizde Validasyon Parametrelerinin İzlenmesi, XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 15-18 Mayıs 2013, Burdur.
7- Maruf Hurşit DEMİREL, Mehmet YAMAN, Tülin BAL, Günay ÖNAL, ÇAM YAPRAKLARININ BİYOKÜTLE OLARAK KULLANILMASIYLA KURŞUNLA KİRLENMİŞ SULARIN TEMİZLENMESİ, XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 15-18 Mayıs 2013, Burdur.
8- Tülin BAL, Nagihan M. KARAASLAN, Mehmet YAMAN, ELAZIĞ’ DA TÜKETİME SUNULAN BARBUN TÜRÜ BALIK ÖRNEKLERİNDE Pb, Cd ve Cr TAYİNİ, XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 15-18 Mayıs 2013, Burdur.
9- Cemile ÖZCAN, Mehmet YAMAN, FARKLI ÇÖZÜNÜRLEŞTİRME YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KUŞBURNU MEYVESİNDEKİ YARARLI METALLERİN AAS İLE TAYİNİ, XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 15-18 Mayıs 2013, Burdur.
10- Edip TAŞKESEN, Mehmet YAMAN, MARAŞ OTU VE ENFİYE GİBİ KEYİF VERİCİ BİTKİLERDEKİ TOKSİK METALLERİN TAYİNİ, XIII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 15-18 Mayıs 2013, Burdur.
  11- Tülin Bal, Nagihan M. Karaaslan, Gökçe Kaya, Mehmet Yaman, Elazığ’ da Tüketime Sunulan Balık Örneklerinde Cu, Fe ve Ni Tayini, VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Hatay.
12- Nagihan M. Karaaslan, Mehmet Yaman, Çilek (Fragaria vesca) Meyvesindeki Antosiyanin Bileşiklerinin HPLC-ESI-MS ile Tayini, VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Hatay.
13- Şükran AKKUŞ ÖZEN, Mehmet YAMAN, Endüstriyel Bölgelerdeki Bitkilerin Fe Ve Histidin Konsantrasyonları arasındaki İlişkinin İncelenmesi, VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 03-07 Eylül 2012, Hatay.

14- Nagihan M. Karaaslan, Mehmet Yaman, Kiraz (Prunus avium L.) Meyvesindeki Antosiyaninlerin HPLC-MS ile Tayini, Kromatografi 2012 Kongresi, 06-09 Haziran 2012, Tokat.

15- Cemile Bal, Nagihan M. Karaaslan, Mehmet Yaman, Kuşburnu (Rosa canina L.) Meyvesi ve Isırgan otu (Urtica dioica L.) Bitkisindeki Kamferol Bileşiğinin HPLC-MS ile Tayini, Kromatografi 2011 Kongresi, 07-10 Eylül 2011, Diyarbakır.
 
16- Cemile Bal, Nagihan M. Karaaslan, Mehmet Yaman, Semizotu (Portulaca oleracea L.) Bitkisi ve Kuşburnu (Rosa canina L.) Meyvesinin Farklı Çözücülerle Ekstraksiyonu ve Mirisetin Bileşiğinin HPLC-MS ile Tayini, Kromatografi 2011 Kongresi, 07-10 Eylül 2011, Diyarbakır.
 
17- Nagihan M. Karaaslan, Ahmet Şaşmaz,  Mehmet Yaman,  Erzincan Kaplıca Suyunun Element Konsantrasyonlarının Mevsimsel Değişiminin İzlenmesi, Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, 27 Haziran-02 Temmuz 2011, Erzurum.
 
18- Çiğdem Er, Nagihan M. Karaaslan, B. Filiz Şenkal, Mehmet Yaman,  Yeni Sentezlenmiş Çapraz Bağlı Polimerik Reçine İle Eser Metallerin Önderiştirilerek AAS İle Tayini, Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 18-22 Mayıs 2011, Antalya.
 
19- Şükran Akkuş, Ersin Kılınç, Mehmet Yaman, Antropojenik Faaliyetlerin Toprak Metal Konsantrasyonları Üzerindeki Etkilerinin Ardışık Ekstraksiyon İle Araştırılması, Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 18-22 Mayıs 2011, Antalya.
 
20- Nagihan M. Karaaslan, Mehmet Yaman, Tavuk Dokularında Bulunabilecek Eser Metallerin Periyodik Olarak İzlenmesi ve ICP-AES İle Tayini, Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 18-22 Mayıs 2011, Antalya.
 

21- Çiğdem Er, Nagihan M. Karaaslan, B. Filiz Şenkal, Mehmet Yaman,  Doğal Ve İşlenmiş Maden Sularında Kurşun Ve Nikelin Katı Faz Ekstraksiyonuyla Önderiştirilmesi ve AAS İle Tayini, Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 18-22 Mayıs 2011, Antalya.

22. Muharrem İnce, Olcay Kaplan, Cemile Özcan, Nagihan M Karaaslan, Gökçe Kaya, Ahmet Şaşmaz, Mehmet Yaman, Erzurum Kaplıca Sularının Element Konsantrasyonlarındaki Değişimlerin Depremle İlişkisinin Araştırılması, V. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 21-25 Haziran 2010, Erzurum.
23 . Tülin Bal, Emine Cengiz, Mehmet Yaman, Renkli Şekerlemelerdeki Eser Elementlerin STAT-AAS ile Tayini, V. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 21-25 Haziran 2010, Erzurum.
24 . Cemile Özcan, Mehmet Yaman, Menengiç (Terebinthina Chia L.) Bitkisinde Miyrisetinin HPLC-MS ile Tayini için Farklı Ekstraksiyon Metotlarının Uygulanması, V. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 21-25 Haziran 2010, Erzurum.
25. Nagihan M Karaaslan, Çiğdem Er, Mehmet Yaman, Tiyol İçeren Çapraz Bağlı Polimerik Sülfonamid Reçine ile Co ve Cr' un Önderiştirilerek AAS ile Tayini, V. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 21-25 Haziran 2010, Erzurum.
26 . Nagihan M Karaaslan, Gökçe Kaya, Mehmet Yaman, Tavuk Dokularında Arsenik (III) ve As (V) Türlerinin HG-AAS ile Tayini, V. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 21-25 Haziran 2010, Erzurum.
27 . Muharrem İnce, Olcay Kaplan, Nagihan M Karaaslan, Mehmet Yaman, Yüksek Sıcaklıkta Pişirilen Et Örneklerinde Meydana Gelebilecek Benzo[A]Antrasen' in HPLC-MS ile Tayini, V. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 21-25 Haziran 2010, Erzurum.
28. Ayşe Şap, Aysun Bakır, Ensar Erel, Şükran Akkuş, Mehmet Yaman, Şekersiz Doğal Ürün Adıyla Marketlerde Satılan Marmelatların Şeker Türleri Yönünden Kontrolü, V. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 21-25 Haziran 2010, Erzurum.
29 . Nagihan M. KARAASLAN, B.Filiz ŞENKAL, Mehmet YAMAN, Tiyol İçeren Çapraz Bağlı Polimerik Sülfonamid Reçine ile Ultra Eser Düzeydeki Ni’ nin Önderiştirilerek AAS ile Tayini, 3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi, 12-14 Mayıs 2010, Kocaeli. 
30. Nagihan M. KARAASLAN, B. Filiz ŞENKAL, Mehmet YAMAN, Tiyol İçeren Çapraz Bağlı Polimerik Sülfonamid Reçine ile Ultra Eser Düzeydeki Cd’ un Önderiştirilerek AAS ile Tayini, 3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi, 12-14 Mayıs 2010, Kocaeli. 
31 . Nagihan M Karaaslan, Mehmet Yaman,  Elazığ Şehir Merkezindeki Çam Yapraklarında Pb ve Cd Miktarlarının Mevsimlere Göre Değişimi, XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 23-26 Haziran 2009, Gazi Üniversitesi, Ankara.

32. Cemile Özcan, Mehmet Yaman, HPLC-MS ile Tıbbi Bitkilerdeki Kuersetinin Tayini, XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 23-26 Haziran 2009, Gazi Üniversitesi, Ankara.
33 . İrfan Timür, B Filiz Şenkal, Mehmet Yaman, Polimerik Reçineler ile Ultra Eser Düzeydeki Cd ve Cu’ nun Önderiştirilerek AAS ile Tayini, XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 23-26 Haziran 2009, Gazi Üniversitesi, Ankara.
34 . Muharrem İnce, Olcay Kaplan,  Cemile Özcan, Mehmet Yaman, HPLC-MS ile Piren’ in Tayininin Optimizasyonu ve Yüksek Sıcaklıkta Pişirilen Et Örneklerine Uygulanması, XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 23-26 Haziran 2009, Gazi Üniversitesi, Ankara.
35 . Şükran Akkuş, Tülin Bal, Emine Cengiz, Çiğdem Er, Mehmet Yaman, Hazır Şişe Sularındaki Ca, Mg ve Na’ nın Tayini, XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 23-26 Haziran 2009, Gazi Üniversitesi, Ankara.
36 . Olcay Kaplan, Halim Avcı, Gökçe Kaya, Mehmet Yaman, Terk Edilmiş Bakır Madeni Bölgesindeki Toprak ve Bitkilerde Cu ve Cr’ nin Ardışık Ekstraksiyonu, XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 23-26 Haziran 2009, Gazi Üniversitesi, Ankara.
37 . Muharrem İnce, Olcay Kaplan, Mehmet Yaman HPLC-MS İle Benzo[A]Piren’ İn Tayininin Optimizasyonu Ve Yüksek     Sıcaklıkta Pişirilen Et Örneklerine Uygulanması, IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 25-27 Haziran 2008, Elazığ
38 . Ensar Erel, Muharrem İnce, Mehmet Yaman, Hava Örneklerinde Eser Metallerin Tayini, IV. Ulusal Analitik Kimya  Kongresi, 25-27 Haziran 2008, Elazığ
39 . Olcay Kaplan, Muharrem İnce, Mehmet Yaman, Toprakta Cd, Ni Ve Pb Türlemesi, IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 25-27 Haziran 2008, Elazığ
40 . Esra Büyükaslan1, Gökçe Kaya2, Olcay Kaplan3, Muharrem İnce3, Mehmet Yaman3porselen Tabaklarda Cd, Pb ve Zn Tayini, IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 25-27 Haziran 2008, Elazığ
41 . İrfan Timür1, Muharrem İnce1, B. Filiz Şenkal2, Mehmet Yaman, Ligand Kullanmadan Polimerik Reçine İle Metallerin Önderiştirilmesi, IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 25-27 Haziran 2008, Elazığ
42 . Nagihan M. Karaaslan1, Olcay Kaplan1, Cemile Özcan1, B. Filiz Şenkal2, Yılmaz Seçkiner1, Mehmet Yaman, Yeni Elde Edilmiş Polimerik Reçine İle Önderiştirme, IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 25-27 Haziran 2008, Elazığ
43. Halim Avcı1, İsmail Akdeniz2, Gökçe Kaya3, Olcay Kaplan4, Mehmet Yaman, Nikel Ve Krom Kirliliğinin Tespitinde Biomonitör Bitkilerin Araştırılması, IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 25-27 Haziran 2008, Elazığ
44 . Cemile Özcan, Mehmet Yaman, Isırgan Otundaki Metallerin Tayininde Çözünürleştirme Metodlarının Karşılaştırılması, IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 25-27 Haziran 2008, Elazığ
45. Olcay Kaplan, Muharrem İnce, Gökçe Kaya, Mehmet Yaman, Necip İlhan, HPLC-MS ile Akrilamid Tayini, X. Ulusal Spektroskopi Kongresi, 4-7 Temmuz 2007, Urla-İzmir.   
46. Muharrem İnce,  Olcay Kaplan, Gökçe Kaya, Cemile Özcan, Mehmet Yaman, Yüksek Sıcaklıkta İşlenmiş Gıdalarda Organik Kanserojen Maddelerin HPLC-MS ile Tayini, 21. Ulusal Kimya Kongresi, 23-27 Ağustos 2007, Malatya.   
47. Halim AVCI, Ismail AKDENİZ, Mehmet YAMAN, Türkiye’nin Doğusundaki Endüstri Kaynaklarından Yayılan Toksik Eser Elementlerin Tayini Ve Değerlendirilmesi, 21. Ulusal Kimya Kongresi, 23-27 Ağustos 2007, Malatya. 
48. E yavuz, BF Şenkal, M İnce, M Yaman, Tiyoüre fonksiyonlu çapraz bağlı polistiren reçinenin sentezi ve ağır metal iyonlarının giderilmesinde kullanılması, VII. Ulusal Kromatografi kongresi, Kırıkkale üniversitesi, Fen-Ed. Fak. Kırıkkale, 13-15 Haziran 2007.   
49. Mehmet Yaman, Muharrem İnce, Gökçe Kaya, Olcay Kaplan, Cemile ÖZCAN, Cd ve Kurşun Kirliliğinin İzlenmesinde STAT-FAAS nin Kullanılması, III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 5-7 Temmuz 2006, Çanakkale.   
50. C Özcan, M Yaman, GC-MS ile Isırgan otunda stearik ve palmitik asitlerin yapı tayinleri, IX. Ulusal Spektroskopi kongresi, 9-11 Haziran-2005, Bilkent-Ankara  
51 . M Yaman et.al., Biyolojik ve gıda örneklerinin çözünürleştirilmesinde MW ışınlarının kullanılması ve diğer metodlarla karşılaştırılması, II. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 2-4 Eylül, 2004, Malatya   
52. M Yaman et.al., Analiz Sonuçlarının Doğruluğunu etkileyen Faktörler, II. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 2-4 Eylül, 2004, Malatya   
53. M Durak, S Bakırdere Ve M Yaman, Şehir Merkezinde Satılan Ve Çeşitli Kaplarda Mayalanan Yoğurt Örneklerinde Al Tayini, 8. Spektroskopi Kongresi, 30.10-01.11, 2002, Bursa  
54. B PARLAKTAŞ, N ÇOKOL, N OKUMUŞ ve M YAMAN, Atıksu Arıtma Tesisi Çamurundaki Toksik Metallerin AAS İle Tayini, 8. Spektroskopi Kongresi, 30.10-01.11. 2002, Bursa 
55. Sezgin BAKIRDERE ve Mehmet YAMAN, Karayolları Kenarındaki Topraklarda Ve Meyvelerdeki Pb' un AAS İle Tayini, 8. Spektroskopi Kongresi, 30.10-01.11. 2002, Bursa  
56. S Bakırdere, A Songur, N İlhan, M Sarsılmaz ve M Yaman, Sıçan Akciğerinin Eser Metal Konsantrasyonu Üzerine Formaldehit Alınmasının Etkisi Ve SOD İle İlişkisi, I. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 3-5 Temmuz-2002, Bursa  
57. Demet Atıcı, Sezgin Bakırdere Ve Mehmet Yaman, Kanserli İnsan Dokularındaki Eser Metallerin Tayini, I. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 3-5 Temmuz-2002, Bursa
58. Cemal Bölücek, Sezgin Bakırdere ve Mehmet Yaman, Keban Eski Simli Kurşun Galerisinden Çevreye Yayılan Metallerin Tayini, I. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 3-5 Temmuz-2002, Bursa
59. G Keskin, S Bakırdere Ve M Yaman, Batman’daki Tüpraş Tesisinden Çevreye Yayılan Toksik Metal Düzeylerinin Belirlenmesi, I. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 3-5 Temmuz-2002, Bursa
60. S Bakırdere, İ Akdeniz Ve M Yaman, Toprakta Çinko Spesiasyonu (Türlemesi) Ve Onun Meyvelerdeki Konsantrasyonuyla İlişkisi, I. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 3-5 Temmuz-2002, Bursa
61. S Gökalp, S Bakırdere, K Demirelli Ve M Yaman, Ense Saç Örneklerindeki Eser Metallerin Mikrodalga Fırınında Çözünürleştirilerek AAS İle Tayini, XVI.Ulusal Kimya Kongresi, 10-13 Eylül 2002, Konya 
62. N Çokol ve M Yaman, Süt, bebek maması ve bebek bisküvisi gibi örneklerde Cu, Fe, Zn ve Mn gibi eser elementlerin tayini, I. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 3-5 Temmuz-2002, Bursa
63. Ergül Yığmatepe, İ Akdeniz ve Mehmet Yaman, Ultra eser düzeydeki Ni in PAR-Aktif karbon ileönderiştirlerek tayini, I. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 3-5 Temmuz-2002, Bursa 
64 . Özen OA, Sarsılmaz M, Songur A ve Yaman M, Subakut dönem boyunca solunan formaldehite sıçan spermatogenic hücrelerindeki ısı şoku protein 70 yanıtı ve çinko seviyelerindeki değişiklikler, VI.Ulusal Anatomi Kongresi, 3-7 Eylül 2001, Edirne
65. M Yaman, Kimyasal Spesiasyon Ve Uygulamaları, XIV.Ulusal Kimya Kongresi, 10-15 Eylül, 2000, Diyarbakır
66 . Özkan, G, Ölçücü, A and Yaman, M., Toprak ve Bitki örneklerindeki Cd, Pb, Ni ve Al Elementlerinin AAS ile Tayini, Kimya 97-XI. Ulusal Kimya Kongresi, 16-20 haziran 1997, Van 
67. Kaya M, Arslan M, Yazıcı A, Cici M, Boybay M, Alkan C, Çukur A, Yaman M and Kunç S, Ergani Bakır Fabrikası Curuflarının Karakterizasyonu ve Liç Yönteminin Geliştirilmesi, Kimya 94-X. Ulusal Kimya Kongresi, 19-21 Eylül 1994, Bursa
68. YAMAN, M., YAMAN, S., CAGLAR, P.,"Türk Tütünlerindeki Eser Elementlerin Tayini", Milli Tütün Komitesi Bilimsel Arastirma Alt Komite 10. Toplantisi, Istanbul, 30 Eylül-2 ekim 1991 
69. YAMAN, M., GUCER, S.,"Keban Baraji ve Ferrokrom Fabrikasi Atik Sularindaki Vanadyumun Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresiyle Tayini", Türkiye' de Cevre Kirlenmesi Oncelikleri I Sempozyumu, Bogazici Universitesi, 803, Istanbul, 21-22 Mayis 1991
70. YAMAN, M., "Ferrokrom Atik Sularindaki Siyanür Miktarinin Tayini", 1. Uluslararasi Cevre Koruma Sempozyumu, 8 Haziran 1991, Izmir  
71 . YAMAN, M., GUCER, S.," Biyolojik orneklerdeki Vanadyumun Aktif Karbonla zenginlestirilerek AAS ile Tayini", Kimya 91 Sempozyumu, KKTC, 2-5 Nisan 1991         
72. YAMAN, M., CAGLAR, P.,"Türk tütünlerindeki Ca ve Mg' un tütün kalitesine etkisi", Milli tütün komitesi bilimsel arastirma alt komite 8. toplantisi, Istanbul, 1988
73. YAMAN, M., CAGLAR, P. , "Türk tütünlerindeki Ca ve Mg un AAS ile tayini", V. Kimya ve kimya mühendisligi semp., Ankara, 1988 
74 . YAMAN, M., TUTKUN, O., "Uclü sisitemlerde sivi-sivi dengesinin belirlenmesi", IV. Kimya ve Kimya Müh. Semp., Elazig, 1987 
75 . YAMAN, M., CAGLAR, P. , "Ege ve marmara yπresi 2. ve 3. kalite tόtόn orneklerindeki K ile Cl miktarinin ayni yorelerdeki 1. kalite ornekleri ile karsilastirilmasi", Milli tütün komitesi bilimsel arastirma alt komite 7. toplantisi, Istanbul, 1987   
76. YAMAN, M., CAGLAR, P.,"Türk tütünlerindeki Cl miktarinin K ile karsilastirilmasi ve tütün kalitesine etkisi", IV. Kimya ve Kimya Müh. Semp., Elazig, 1987    
77. YAMAN, M., CAGLAR, P.,"Türk tütünlerinde K tayini", Milli Tütün Komitesi Bilimsel Arastirma Alt Komite 6. Toplantisi, Istanbul, 1986  

<<<