Anasayfa | Özgeçmiş | Çarpıcı faaliyetler | Akademik çalışmalar | Stratejik Dosyalar | Çalışma Grubu

Yüksek Lisans Tezleri

1. İsmail Akdeniz - Yiyeceklerdeki Al un AAS ile Tayini, 1994 te bitti. 
 
2. Ahmet Gülengül- Ferrokrom Fabrikası civarındaki çevre örneklerinin Cr(VI) ve Cr (III) Miktarlarının Tayini, 1996 da bitti.

3. Yusuf Dilgin- Elazığ ve yöresinde yetişen sebze-meyve ve bunların yetiştirildiği  topraklardaki Pb ve Cd un AAS ile Tayini,
    1999 da bitti.

4. Gülbahar Keskin- Batman’daki tüpraş tesisinin çevreye yaydığı toksik metal düzeylerinin belirlenmesi, 2000 de bitti.

5. Mehmet Güneş- Aluminyum Kaplardan Yemeklere ve Diğer Yiyeceklere Geçen Aluminyum Miktarlarının Belirlenmesi ve
    Değerlendirilmesi, 2001 de bitti.

6. Demet Atıcı- Kanserli insan dokularındaki eser metal düzeylerinin tayini, 2003 te bitti.

7. Sezgin Bakırdere-Elazığ Çevre yolu kenarındaki toprak örneklerinde Kurşun tayini, 2003 te bitti.

8. Ergül Yığmatepe- Biyolojik ve çevre örneklerindeki Mo nin Önderiştirmeden sonra AAS ile Tayini, 2003 te bitti.

9. Gökçe Kaya-Sıvı gıda örneklerinde Fe(II) ve Fe(III) spesiasyonu (Türlemesi), 2004 te bitti.

10. Cemile BAL (ÖZCAN)- Bazı Tıbbi Bitkilerde Yararlı Bileşenlerin Ekstraksiyonu Ve Tayini, 2005 te bitti.

11. Muharrem İNCE- Ultra eser düzeydeki metallerin XAD adsorbanları ile önderiştirilmesi ve tayini, 2005 te bitti.

12. Esra Büyükaslan, Mutfak Gereçlerinden kaynaklanan toksik metallerin gıdalardaki tayini, 2007 de bitti.

13. Ensar Erel, Şehir İçi Toz ve Hava Örneklerinde Toksik Metal Miktarlarının Tayini, 2007 de bitti.

14. İrfan TİMUR, Toksik Eser Metallerin Polimerik Reçineler Kullanılarak Zenginleştirilmesi ve AAS ile Tayini, 2009 da bitti.

15. Nagihan M Karaaslan, Çok Yıllık Ağaç Yapraklarında Metal Tayinleri ile Kirletici Kaynaklarının Belirlenmesi, 2009 da bitti.

16. Arzu TATAR, Eser Metallerin Analizleri Konusunda Türkiye’ De Tamamlanan Yüksek Lisans Ve Doktora Tezlerinin Bilim Dallarına Göre Sınıflandırılması Ve Karşılaştırılması, 2010 da bitti.

17. Tülin Bal, Renkli Şekerlemelerde Eser Metallerin Atom Tutucu Yarıklı Tüp-Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi İle Tayini, 2011 de bitti.

18. Emine Cengiz, Kayısı (Prunus armeniaca) ve Kayısı Çekirdeğinde Kuersetinin HPLC-MS İle Tayini, bitti-2011.

19.Çiğdem Er, Ultraeser Düzeydeki Ağır Metallerin Katı Faz Ekstraksiyonuyla Polimerik Reçine Üzerinde Önderiştirilmesi Ve Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresiyle Tayini, Bitti 2011.

20. Gül Nilay Koral, Patlıcan Bitkisinin Yaprak Ve Meyvesinde Cd Ve Pb Dağılımının Tayini Ve Histidin İle İlişkisi, 2015 te bitti.

21. Fethi A. Karaduman, Toksik Eser Elementlerin Önderiştirilerek Tayininde Polimerik Reçinelerin Kullanılması, Mayıs 2017 de bitti.

22. Tayfun Polat, HPLC-MS İle Elazığ-Öküz Gözü Üzümlerinde Flavonoidlerin Tayini, 13 Aralık 2017 de bitti.<<<