Anasayfa | Özgeçmiş | Çarpıcı faaliyetler | Akademik çalışmalar | Stratejik Dosyalar | Çalışma Grubu


BİLİMSEL VE MESLEKİ BİLİRKİŞİLİK GÖREVLERİ


1.  Editor-in-Chief, International Journal of Pure and Applied Chemistry” dergisi, Global Research Publications, New
     Delhi-India, 2005-

2. Editorial Board üyesi, “International Journal of Osteoporosis and Metabolic Disorders”, dergisi,

3. Hakem: SCI de yer alan 1- Journal of the Science in Food and Agriculture, 2- Journal of Hazardaous materials, 3-     Fresenius Environ Pollution ve 4- Talanta dergilerinde.

4. Uluslararası Konferanslar Serisi: Pakistan Yüksek Öğretim Konseyi için; Lectures for “The Higher Education Commission of Pakistan”, video konferans sistemi ile Türkiyeden canlı verildi.

               Lecture 1: 19.12.2006, Basic Concepts in Analytical Chemistry.
               Lecture 2. 28.12.2006, Sampling and Sample Preparation.
               Lecture 3. 08.01.2007, Total metal analysis: Comparison of Instrumental Methods.
               Lecture 4. 17.10.2007, Evaluation of Enrichment Techniques.
               Lecture 5. 24.10.2007, Speciation of Trace metals.
               Lecture 6. 31.10.2007, Methods for Speciation Analysis of Trace metals.
               Lecture 7. 07.11.2007, Comprehensive comparison of toxic Trace metals in soil samples.

5. Uluslar arası IMA05 konferansında oturum başkanlığı, 2005, Girit-Yunanistan  
 
6. Uluslar arası 2nd Black sea basin conference on analytical chemistry konferansında (Şile-İstanbul 2003) oturum başkanlığı   

7. Uluslararası "5th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry"-2009-Samsun konferansında Bilim kurulu üyesi

8. XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi-2009-Gazi üniv. Ankara, Bilim kurulu üyesi

9. X. Ulusal Spektroskopi Kongresi-2007-İzmir Yük. Teknol. Enst. Urla-İzmir, Bilim kurulu üyesi

10. Ulusal I. Analitik Kimya Kongresi program komitesi Üyesi, 2002, Bursa.

11. TÜBİTAK Araştırma projeleri Değerlendirilmesinde Panelist, 2005-.

12. TÜBİTAK-BİDEB- Bilimsel toplantı desteklenmesinin Değerlendirilmesinde Panelist, 2008-.

13. Ulusal Kongre Düzenleme Kurulu Başkanlığı, IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 25-27 Haziran 2008, Elazığ,

14. Proje yürütücüsü: ‘’Doğu Anadolu Fay Zonu yakın çevresindeki sıcak ve mineralli sularda, iz element ve izotop
      değişimlerinin periyodik olarak izlenmesi ve olası depremlerle olan ilişkisinin araştırılmas”
isimli ve TÜBİTAK
     106Y051 nolu proje,

15. Proje yürütücüsü: “Arsenik Türlemesi ve Gıda Örneklerine Uygulanmasıisimli ve TÜBİTAK 106T084 nolu proje,

16. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün yayınladığı Fen ve Mühendislik bilimleri dergisi’nde Danışman ve hakem olarak
      görev yapmıştır.

17. Bilim kurulu üyeliği: IV. ULUSAL JEOKİMYA SEMPOZYUMU, 2010-Elazığ

18. Bilim kurulu üyeliği: 5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 2010, Erzurum,

19. Bilim kurulu üyeliği: XII: Ulusal Spektroskopi Kongresi, 2011, Antalya.

20. Bilim kurulu üyeliği: Kromatografi 2011 Kongresi, 2011, Diyarbakır.


<<<