Anasayfa | Özgeçmiş | Çarpıcı faaliyetler | Akademik çalışmalar | Stratejik Dosyalar | Çalışma Grubu   
ULUSAL DERGİLERDEKİ (TÜRKÇE) MAKALELER

1. YAMAN, M and ÇAGLAR, P, "Türk Tütünlerinin Yanma Yeteneklerini Etkileyen Ca ve Mg İcerikleri",
    Doga Turk Kimya Dergisi
, 1992, cilt 16, Ek sayi, 25  
                                                               
2. YAMAN, M. and ÇAGLAR, P.,"Türk Tütünlerinin Yanma Ozelliklerini Etkileyen K ve Cl Icerikleri",
    Doga Dergisi, 1989
, cilt 13, sayi 1,  
         

3. Mehmet Yaman, Üniversitelerdeki Çalışma Ortamlarının Akademik Verim Üzerine Etkisi, Kamu’da Sosyal Politika, 2011, Sayı:17, 50-.

4. Mehmet Yaman, Yükseköğretimde Mesleki ve Yapısal Yeterliklere Akademisyen Seçimi ve
Araştırma Ortamının Etkisi, Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011), 27-29 Mayıs 2011, İstanbul; 2. Cilt / Bölüm IX/Sayfa 1038-1043.


<<<