Anasayfa | Özgeçmiş | Çarpıcı faaliyetler | Akademik çalışmalar | Stratejik Dosyalar | Çalışma Grubu1. Akademik Performansın Değerlendirilmesi: Dünya’daki Durum ve
Türkiye’de Neler Yapılabilir

Prof. Dr. Mehmet YAMAN

Fırat Üniversitesi, Fen-Ed. Fak. Kimya Bölümü-Elazığ
Editor-in-Chief, International Journal of Pure and Applied Chemistry (IJPAC)
E-mail: myaman@firat.edu.tr , Tel: 05323059845       Özet

       Günümüzde, bilim ve yüksek teknoloji üretemeyen ülkelerin yaşam haklarının dahi büyük bir tehlike altında olacağı açıktır. Bilim ve Teknoloji üretenlerin yetiştikleri ortam ise kaliteli üniversitelerdir. Kaliteli üniversite sayılabilmek için 2 temel unsur vardır. Bunlar, 1) bina ve cihaz gibi gerekli fiziki altyapı kaynakları ve donanım ve 2) bu binalardaki cihazlarla bilimsel çalışma yapacak araştırmacıları yetiştiren yeterli birikime sahip (kaliteli) öğretim üye
si. Kaliteli öğretim üyelerinin yetiştirilmesi ise akademik yükselme ve ödüllendirmelerde kullanılmak üzere bilimsel üretimi ödüllendiren çeşitli akademik performans kriterlerinin uygulanmasıyla sağlanabilmektedir.
       Bu çalışmada, çeşitli ülkelerde ve Türkiye’de bu amaçla uygulanan kriterler özetlenerek, Türkiye’deki mevcut bilim insanı potansiyelinden daha fazla yararlanmayı sağlayacak bir “Akademik Performans Kriteri (APK)=MY faktörü” önerilmiştir. Akademik yükselme, ödüllendirme ve seçimli atamalarda bu modelin uygulanmasıyla 3-4 yıl içerisinde Dünya’daki ilk 500 üniversite içerisine Türkiye’den 5-10 üniversitenin girmesi kaçınılmazdır.


<<<