H Faktörü: 29

Mainpage | Özgeçmiş | Çarpıcı faaliyetler | Akademik çalışmalar | YÖK Dosyası | Çalışma Grubu | Ders Notları | Articles (Makaleler)

E-mail: myaman@firat.edu.tr and ijpacmy@gmail.com
Telp: 0-424-2370000 - 3684
Mobile:0 5323059845 Fax:4242330062

Articles in journals indexed by SCI : 117

International Book Chapter: 1

Articles in international journals: 7

Presentations in scientific conferences: 145

 Other publications: 2

H factor: 29

Citations in Web of Science: 2042

Superviser: Doctorate=11, MS=22Kişisel Bilgiler:
Adı Soyadı: Prof. Dr. Mehmet YAMAN
Yaptığı iş ve Ünvanı: Öğretim Üyesi - Prof. Dr.

Uzmanlık Alanı: Analitik Kimya, Türlendirme (speciation), Toksik ve kanserojen elementlerin tayini, Eser elementlerin önderiştirilmesi ve biyovarlığı (bioavailability), HPLC-MS, PAHs, Flavonoller.

Adresi: Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, 23
119 Elazığ

AKADEMİK ÜNVANLARI

Lisans
Y. Lisans
Doktora
Doçentlik
Profesörlük
Halen
Fırat Üniversitesi, Müh. Fak. Kimya Müh Böl., Elazığ-1984
Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya, Elazığ-1987
İnönü Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Malatya -1990
Fırat Üniversitesi, Elazığ-1995
Fırat Üniversitesi, Elazığ-2002
Fırat Üniversitesi
BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE YAYINLARI
ISI indexine kayıtlı dergilerde yayınlanan makale sayısı 117
Uluslararası kitap bölümü yazarlığı 1
ISI indeksinde kayıtlı olmayan Hakemli dergilerde yayınlanan makale sayısı 7
Indexlere kayıtlı / Hakemli konferans kitaplarında yayınlanan yayın sayısı 147
Diğer yayınlar sayısı 2
TOPLAM SAYI 274
H faktörü 29
 YAYINLARINA YAPILAN TOPLAM ATIF SAYISI (Web of Science‘a göre) : 2042
 Danışmanlık: Doktora=11, Yüksek Lisans=22

<<<