H Factor: 24

Mainpage | Curriculum vitae | Striking activities | Academic | YÖK Dosyası | Çalışma Grubu | Ders Notları | Articles (Makaleler)

1- Publications
     a) Articles

             1. Articles in journals indexed by Science Citation Index

             2. Articles in other international journals

             3. Articles in national journal (Turkish)

             4. Uluslararası Dergilerde Abstractları Yayınlanan Çalışmaları

      b)BİLDİRİLER

            1. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

             2. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

2- PROJELER

3- YÖNETTİĞİ TEZLER

       a) Doktora Tezleri

       b) Yüksek lisans Tezleri

4-BİLİMSEL VE MESLEKİ BİLİRKİŞİLİK GÖREVLERİ

<<<